Tesla และ elon musk 

ในปัจจุบันมีบริษัทเกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมามากมายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ในยุคปัจจุบันจึงมีบริษัทและบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศจีนหรือแม้แต่มีความพยายามจะพัฒนาอุตสาหกรรมตัวเอง ให้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นสร้างประสิทธิภาพใหม่ๆของการทำงาน

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องใช้รถหรือยานพาหนะในการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ แล้วเชื้อเพลิงเหล่านั้นก็มีราคาที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วย นี่จึงเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันบริษัทเทสล่าบริษัทเกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เจ้าของโดย elon musk ได้พัฒนาในส่วนของรถยนต์ที่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าได้ทั้งหมด

ซึ่งในยุคปัจจุบันบริษัทเทสล่ามีมูลค่ามหาศาลเป็นอย่างมาก ซึ่งผลักดันรถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากในยุคปัจจุบันจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานอยู่เสมอของบริษัทต่างๆ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถูกควบคุมโดย Application หรือมีระบบ AI ควบคุมในยุคปัจจุบัน นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต

โดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่ควบคุมผ่าน Smart Phone Application เพื่อดูสถานะหรือว่าสามารถควบคุมได้ด้วยในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อสร้างลักษณะในการควบคุม สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้อย่างไรก็ตามบริษัทเกี่ยวกับทางด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็มีความพยายามอยู่เสมอในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบริษัทของอีลอนมัสซึ่งเป็นนักพัฒนาหรือผู้คิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมอยู่เสมอ

มีการผลิตสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยานอวกาศหรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย เทคโนโลยีเหล่านั้นถูกนำมาใช้ในรถของบริษัทเทสล่า ซึ่งในปัจจุบันก็มียอดขายมหาศาลไปทั่วโลกและอย่างไรก็ตาม นิ้วปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทเทสล่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใช้งานในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

สิ่งเหล่านี้ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาอีกมากมายโดยเฉพาะในส่วนของระบบการขับขี่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทิศทางต่างๆของรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้แต่ในประเทศไทยยังไม่ยอมรับนับเพราะว่าเส้นทางในประเทศไทยยังไม่มีความแม่นยำในการใช้งาน 

 

สนับสนุนโดย  gclub สมัครสมาชิก