Orion Nebula ดาวนี้เป็นหนึ่งในดาวกลุ่มก๊าชที่มีความสว่างมากที่สุดในจักรวาร

แน่นอนว่าคุณคงเป็นคนหนึ่งที่เคยสงสัยเกี่ยวกับอวกาศ  ของเราอย่างแน่นอน  Orion Nebula ดาวนี้เป็นหนึ่ง  เพราะว่ามันเป็นอะไร ที่ซับซ้อนจำบางที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบไม่ได้ และอีกเรื่องที่คุณมักจะได้ยินบ่อยๆ เลยคือเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เคยเห็นกันแบบตัวเป็นๆ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็มีความเชื่อว่ามันมีอยู่จริง และบางทีคุณก็อาจจะคิดเหมือนกับพวกเขาก็เป็นได้

จากคำถามที่มีอยู่ว่าเรานั่นอยู่เพียงลำพัง  และโดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่หรือไม่ และคำถามนี้ก็ยังคงเป็นคำถามที่ตบยังไม่ถูกค้นพบอย่างแท้จริง

และมีหลายคนยังคงเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเราอีกด้วย และมีผู้สนใจถึงสิ่งที่บอกเหตุ  ถึงการมีอยู่จริงของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ว่าจะเป็น การพบเห็น UFO ภาพถ่ายวัตถุต่างดาว หรือแม้แต่ภาพดาวห่างต่างๆ ที่น่าพิศวง และมีกลุ่มดาวดวงหนึ่งที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิต    นอกโลกอาศัยอยู่ นั้นก็คือ ดาวกลุ่มก๊าช “Orion Nebula”

ดาวนี้เป็นหนึ่งในดาวกลุ่มก๊าชที่มีความสว่างมากที่สุดในจักรวาร ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในยามค่ำคืนจากพื้นผิวโลก ถึงแม้ว่าที่จริงแล้วมันจะอยู่ห่างออกไปถึง 1,500 ปีแสงจากโลก ซึ่งกล้องส่องดูดาว hershal ของ European Agency ได้ค้นพบว่า   ทดลองเล่นสล็อต gclub     มีรูปแบบของอนุภาคตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างบนนั้น อาทิเช่น เมทิลแอลกอฮอล์ โมเลกุลของน้ำ คาร์บอนมอนอกไซด์

และไฮโดรเจนไซยาไนด์  ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปีเพื่อที่จะกลายสภาพเป็นอนุภาคสิ่งมีชีวิต อย่างไรก็ตามจากหลักฐานดังกล่าวนี้ทำให้เรานั้นได้ทราบชัดเจนมากว่ามีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกในจักรวารแห่งนี้ แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีอนุภาคขงต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจริงๆ 

  แต่นั้นก็คงจะต้องใช้เวลาอีกหลายล้านปี   กว่าที่พวกมันจะถือกำเนิดขึ้นมา และพอถึงเวลานั้นจริงๆ ก็คงที่จะไม่สามารถที่จะรู้ได้อีกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร จะมีหน้าตาเหมือนกับเราในปัจจุบันนี้หรือไม่ก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เลย

และสุดท้ายและท้ายที่สุดยังมีดวงดาวอีกมากมาย    ที่นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อกันว่าน่าจะ          มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนนั้น  แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้มันจะยังไม่ค่อยมีความน่าเชื่อ   ที่ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในจักรวารของเรา และนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ดีว่า   เรานั้นอาศัยอยู่อย่างโดเดี่ยวเพียงคนเดียวหรือไม่ในจักรวารที่กว้างใหญ่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวที่มีความเช่อว่ามีสิ่งที่อาศัยอยู่อีกมากจนบางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้

แขนกลและ robot ที่ถูกพัฒนาขึ้น

อุตสาหกรรมต่างๆในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตสินค้าและบริการต่างๆที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการว่าจ้างงานในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้แรงงานที่ค่อนข้างเยอะจึงจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนารูปแบบในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนารูปแบบในการทำงานเพราะอยู่ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมาก บุคลากรภายในองค์กรและมีความจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันต่อเทคโนโลยี

เขาไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นข้างเคียงก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เป็นคู่แข่งของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานทดแทนในส่วนของมนุษย์ และมีการใช้แขนกลแขนกลคืออุปกรณ์ที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อหยิบจับสินค้าต่างๆหรือไม่จัดเวรเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าต่างๆ เพราะว่าบางทีสินค้าเหล่านั้นอาจจะมีน้ำหนักที่หนักมากเกินไปจนผู้คนต่างๆไม่สามารถหยิบจับได้ด้วยตัวเอง

ใช้แรงงานหลายคนจึงทำให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างเช่นแขนกลหรือไม่เธอจะเป็นโรบอทที่เข้ามาเรียนรู้และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บางงานอย่างในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมหรือ กลึง ในยุคปัจจุบันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไป

เพราะในส่วนเรานี้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ด้วยตัวเองและสั่งงานของแผนกลบทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนา การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เองบริการต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับการทำงาน

จึงทำให้บริษัทต่างๆมีความจำเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นแขนกลกับ Robot จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัฒนธรรมหรือการทำงานในยุคปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้คนต่างๆความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นสร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    ทดลองเล่นสล็อต gclub