การพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์

การพัฒนาความสามารถของตนเอง

การพัฒนาความสามารถของตนเอง หากอยากเรียนคอมพิวเตอร์แต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนก่อน หรือไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดี จะไปเรียนกับใคร หรือไม่ค่อยมีเวลาจะสามารถศึกษาได้จากที่ไหน เรามีคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้

สิ่งแรกที่ควรคำนึงในการคิดจะเรียนคอมพิวเตอร์นั้น

จะต้องทราบเสียก่อว่าคุณอยากจะเรียนเพื่ออะไร หากคุรอยากเรียนเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ก็ควรทราบเสียก่อนว่าอยากมีการพัฒนาในด้านใด 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นบางคนก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ซึ่งสาเหตุหลักๆเราต้องการจะพัฒนาตนเองหรืออยากรู้ในด้านไหนก่อน เราก็เริ่มจากเรื่องนั้นเป็นอันดับแรก หลังจากที่มีการคิดและไตร่ตรองเรื่องของกาเรียนว่าจะศึกษาทางด้านไหน เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไป เราควรตั้งเป้าไว้สำหรับการเริ่มการศึกษา ต้องค้นคว้าอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณนั้นต้องมีการจดการก้าวหน้าและมีการบันทึกเพื่อเป็นการกระตุ้นตนเองให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ซึ่งหากคุณทราบรายละเอียดเล็กๆน้อยที่คุณคอยจดบันทึกไว้นั้น

คุณจะมีการกระตุ้นตนเองให้มีการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพราะหากอยู่กับที่ก็คงไม่ไปไหนสักที ดังนั้นการจดการพัฒนาความสามารถของตนเองจึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำ

หลักการกระตุ้นให้เราเก่งขึ้น จะสามารถทำได้โดยมีการวัดผลให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตาม อาทิเช่น หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ช้ากว่าบุคคลอื่น เราสามารถหัดพิมพ์ด้วยการตั้งเวลา และนับตัวอักษรในการพิมพ์เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้รวเร็วขึ้น 

แต่ก็มีวิธีการสอนในเรื่องที่คุณอยากพัฒนา

ซึ่งสามารถหาอ่านและเรียนเพิ่มเตอมได้ที่สื่อทั่วๆไปหรือตามหนังสือเฉพาะกับสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากเรียนรู้เพิ่มแล้วคุณยังต้องฝึกฝนในเรื่องนั้นให้บ่อยขึ้ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความคล่องตัว เพื่อจะได้ไม่ติดขัดในการนำไปใช้

ซึ่งหากท่านไม่ลองวิธีอื่นๆหรือหาวิธีอื่นๆมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง

ท่านก็จะไม่พัฒนาตนเองขึ้นมาได้ เพราะการศึกษาและการหาความรู้จากสิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ตนได้ฉลาดขึ้น ซึ่งคุณควรศึกษาคอมพิวเตอร์ที่คุณอยากเรียนรู้และคุณจะต้องหาแนวทาง ในการเรียนเป็นวิธีลัดเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 

หากคุณไม่มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของคอมพิวเตอร์คุณเองอาจจะตามคนอื่นไม่ทัน หรือเขาพูดเรื่องอะไรคุณก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะเนื่องจากสมัยนี้คอมพิวเตอร์หรือเรื่องเกี่ยวข้องกับอทีเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการมีความรู้หรือความสามรถเพิ่มในเรื่องของไอทีจึงเป็นความสำคัญมากอย่างหนึ่ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่ารู้

 Zone Name

 Zone Name ให้กำหนดชื่อโซนใหม่ในช่อง Zone Name ซึ่งเป็นชื่อเมนที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้รับผิดชอบ จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

 Zone Name  ในหน้า Dynamic Update เป็นการกำหนดความปลอดภัยในการอัพเดตทรัพยากรเก็บไว้ในเรคอร์ดอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ

– Allow only secure dynamic updates อนุญาตให้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนนี้เท่านั้น ที่จะสามารถร้องขอทะเบียนเข้าสู่ DNS Server เพื่อป้องกัน DNS Server จากการบันทึกคอมพิวเตอร์แปลกปลอมที่พยายามเข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติ

– Allow both nonsecure and secure dynamic updates คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ DNS Server โดย DNS Server จะบันทึกคอมพิวเตอร์นี้เข้าสู่ฐานข้อมูลอัตโนมัติ แม้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในโดเมนเดียวกันก็ตาม

– Do not allow dynamic updates ปฏิเสธการร้องขอลงทะเบียนเข้าสู่ DNS Server จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มไอพีแอดเดรสและ FQDN ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลของ DNS เอง

ในที่นี้ให้เราเลือก Allow only secure dynamic updates เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบ และคลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

สิ้นสุดการสร้างโซนใหม่ โดยจะสรุปข้อมูลในการกำหนดค่า DNS Server ให้ทราบ จากนั้นคลิก Finish สิ้นสุดการสร้างโซนโดยสมบูรณ์

ไปที่เครื่องมือ DNS Manager ที่คอนเทนเนอร์ Forward Lookup Zones จะเห็นโซนชื่อโดเมน siam.com ซึ่งบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของโดเมนคอนโทรลเลอร์ (เครื่อง Capricorn ซึ่งเป็น PDC) ให้คลิกเมาส์ที่โซนไฟล์ siam.com จะแสดงข้อมูล SOA และ NS (Name Server)

การเรพลิเคตโซน

DNS Server แบบ Active Directory Integrated Zone นั้น เมื่อการเพิ่มหรือแก้ไขโซนก็จะมีกระบวนการเรพลิเคตโซน (Zone Replicate) ที่รวมอยู่ใน Active Directory ไปยังโดเมนคอนโทรลเลอร์เครื่องอื่นบนโดเมนอัตโนมัติ ในตัวอย่าง หลังจากเราสร้างโซน siam.com เพิ่มขึ้นมา เราสามารถดูผลลัพธ์การเรพลิเคตโซน โดยเข้าไปเครื่อง PENGUIN77 ซึ่งเป็น Backup Domain Controller (BDC) จากนั้นเปิดเครื่องมือ DNS Manager เลือกที่คอนเทนเนอร์ Forward Lookup Zones จะแสดงโซนของโดเมน siam2019.com และโซนของโดเมน siam.com เกิดขึ้นเองอัตโนมัติ เพราะเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ Capricorn ได้ทำการเรพลิเคตโซนไปยัง Active Directory ของเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกตัว