ความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

RAID 5 (Block – level Striping with Distributed Parity) ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ 3 ตัวขึ้นไป บันทึกข้อมูลโดยแบ่งไฟล์เป็นบล็อกกระจายไว้ในฮาร์ดดิสก์ทุกตัว และแทรกข้อมูล Parity ไว้บนฮาร์ดดิสก์ทุกตัวแบบ Rotation Parity (ใช้ฟังก์ชัน Exclusive Or) หากฮาร์ดดิสก์ที่เก็บข้อมูลตัวหนึ่งเสีย ก็จะใช้ข้อมูล Parity และข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ตัวที่เหลือมาสร้างข้อมูลที่สูญหายนั้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ RAID 5 จะหายไปส่วนหนึ่งแต่จะไม่เกิน 30%

RAID 5 จะคำนวณขนาดความจุ (Capacity) โดยการนำฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุน้อยที่สุดคูณด้วยจำนวนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดลบหนึ่ง (Capacity x (n – 1)) เช่น ทำ RAID 5 ใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาด 80 กิกะไบต์จำนวน 4 ตัว จะมีความจุโดยรวมเป็น 240 กิกะไบต์ (80 x (4 – 1) = 240)

เนื้อหาแสดงพื้นที่ใช้งานของฮาร์ดดิสก์

(ฮาร์ดดิสก์ : ความจุทั้งหมด : พื้นที่ใช้งาน : เสียพื้นที่)

80 GB x 3 : 240 GB : 160 GB : 30%

80 GB x 4 : 320 GB : 240 GB : 25%

80 GB x 5 : 400 GB : 320 GB : 20%

80 GB x 6 : 480 GB : 400 GB : 16%

RAID 5 จะมีอัตราในการอ่าน – เขียนข้อมูลหรือทรูพุต (Throughput) ดีมาก โดยไม่เกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) และยังสนับสนุนการทำ Hot Swap เช่น ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่งใน กลุ่มเกิดเสียขึ้นมา เราสามารถถอดฮาร์ดดิสก์ตัวที่เสียนั้นออกแล้วเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่โดยไม่ต้องชัตดาวน์ระบบ ไม่มีผลกระทบต่อยูสเซอร์ ส่วนข้อมูลที่สูญหายไปกับฮาร์ดดิสก์ตัวที่เสียจะถูกกระบวนการของ RAID สร้างขึ้นให้ใหม่โดยอัตโนมัติ RAID 5 จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ FTP Server

RAID 6 (Block – level Striping with Double Distributed Parity)

RAID 6 (Block – level Striping with Double Distributed Parity) จะต้องใช้ฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยจำนวน 4 ลูก ใช้หลักการทำงานเดียวกันกับ RAID 5 แต่จะเพิ่ม Parity block เข้าไปรวมเป็น 2 ชุด เป็นการเพิ่มระบบ Fault Tolerance ทำให้สามารถ Hot Swap ฮาร์ดดิสก์ได้พร้อมๆ กัน 2 ตัว และกู้ข้อมูลกลับคืนมาได้ แม้ฮาร์ดดิสก์จะเสียพร้อมกันถึง 2 ตัวก็ตาม (ใน RAID 5 จะทำ Hot Swap ได้ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น ถ้าหากฮาร์ดดิสก์เกิดมีปัญหาพร้อมกัน 2 ตัว ข้อมูลจะเสียหายทั้งระบบ) RAID 6 เหมาะกับงานที่ต้องการความปลอดภัยและเสถียรภาพของข้อมูลที่สูงมากๆ

 

 

สนับสนุนโดย บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท